O Ženskem forumu

Ženski forum SD je bil ustanovljen leta 1990 kot prva organizirana ženska politična organizacija v demokratični Sloveniji. Nastal je iz nujnosti, da v pluralni družbi močan glas za svoje pravice, pa tudi ženski pogled na družbo, izzive in rešitve, oblikujemo in izražamo tudi ženske. Ne kot nekaj posebnega, ampak kot enakopraven del vsake demokratične skupnosti in družbe sploh.

V tem času je Ženski forum ostal najaktivnejši del organiziranosti žensk v slovenskem političnem prostoru. Nosil je zastavo enakosti in odločilno prispeval k uveljavitvi  zakonskih kvot. Najprej jih je uveljavil kot najboljši način za doseganje polne politične enakopravnosti in zastopanosti žensk v programu in statutu socialne demokracije, nato pa odločilno prispeval k njihovi uzakonitvi skozi ustavne spremembe in spremembe volilne zakonodaje.

V Sloveniji in svetu smo še vedno priča mnogim izrazom in primerom neenakopravnosti. Demokratične spremembe niso le širile polja pravic, ampak so z na novo obujenim kulturnim bojem ponovno pod vprašaj pričele postavljati neodtujljive pravice žensk, med njimi tudi ustavno pravico o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Še več: pritisk na osebne in socialne pravice žensk tudi v današnjem času kaže, da so za nami morda izbojevane bitke, a da nas zmaga resnične enakopravnosti med moškimi in ženskami šele čaka.

Ženski forum bo tudi v teh prizadevanjih nosil zastavo enakosti.

Žensk. Moških. Vseh.

Predsednica

Andreja Katič

Podpredsednica

mag. Mojca Kleva Kekuš

Generalna sekretarka

Mija Javornik

Predsednice Ženskega foruma

 • 1990 - 2001

   

  Sonja Lokar

 • 2001 - 2005

  Alenka Kovšca

   

  2001 - 2005

 • 2005 - 2009

   

  Majda Potrata

 • 2009 - 2013

  Ljubica Zgonec Zorko

   

  2009 - 2013

 • 2013 - 2016

   

  Silva Črnugelj

 • 2016 - 2020

  Martina Vuk

   

  2016 - 2020

Povezane v napredno evropsko žensko gibanje

Ženski forum je del ženske skupine Stranke evropskih socialistov, PES Women. Naše članice veljajo za spoštovane osebnosti evropskega ženskega gibanja, tako v evropskem kot tudi v regionalnem prostoru. Ženski forum je skozi desetletja ohranjal svoj strateški fokus tudi na vprašanja ženskih pravic na Balkanu, spletel mrežo zavezništev z ženskimi organizacijami in zato s svojimi članicami pogosto deluje kot most med evropsko in regionalno žensko politiko.

Leta 2018 je ugled Ženskega foruma v evropskem socialdemokratskem ženskem gibanju potrdila tudi izvolitev generalne sekretarke Ženskega foruma Mije Javornik za podpredsednico PES Women.

Mija Javornik