Dosežki Ženskega foruma

Številni dosežki Ženskega foruma Socialnih demokratov so posledica dejstva, da smo ženske vedno znale oblikovati zavezništva in graditi koalicije. Zato nobeden od naših uspehov ni samo naš, ampak je plod organizirane in povezane ženske akcije v vrsti političnih strank, še posebej pa v civilni družbi, v stroki in s podporo žensk v najširši javnosti.

Obramba ustavnega člena (torej 55. člena) o svobodi odločanja o rojstvu otrok.

Organiziranje ženskega mirovnega gibanja v razpadajoči Jugoslaviji.

Pomoč beguncem z vojnih območij Balkana in kasneje prosilcem za azil.

Kampanja za laične javne vrtce.

Kampanja proti verouku v javnih šolah.

Kampanja za univerzalni otroški dodatek z naslovom “Proti oboroženi revščini”.

Kampanja proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu.

Kampanja proti vstopu Slovenije v NATO.

Številne aktivnosti proti nasilju nad ženskami.

Zakonodajna pobuda za brezplačno pravno pomoč in ureditev pridobivanja preživnin za otroke iz preživninskega sklada.

Uveljavitev Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s katerim je bil uveden očetovski dopust in vzpostavljene enake odgovornosti za oba starša.

Prizadevanja za uveljavitev zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo.

Sodelovanje v gibanju za ohranitev javnega zdravstva.

Številne aktivnosti za zakonsko ureditev dolgotrajne oskrbe.

Kampanja proti doplačilu zdravil za otroke, proti ukinitvi pediatra in ginekologa na primarni ravni.

Kampanja za sprejem družinskega zakonika.

Kampanja za ohranitev brezplačne hormonske kontracepcije.

Javni odzivi na javne napade nasprotnikov ustavne pravice do svobode rojevanja.

Nova koncept kaznivega dejanja posilstva po načelu “Da je da”.

Številne druge akcije na nacionalni ravni in v lokalnih klubih Ženskega foruma SD.