Agenda Ženskega foruma

Tako, kot je bila izbojevana volilna pravica žensk, pravica do izobrazbe, izbire poklica, pravica do svobodne izbire partnerja, do svobodnega in samostojnega odločanja o življenjskih opredelitvah in odločitvah, tako bo treba izbojevati tudi druge pravice, ki jih razumemo kot integralen in neločljiv okvir univerzalnih človekovih pravic.

Zato so pred Ženskim forumom stari in novi izzivi, kot so odprava plačne in pokojninske vrzeli, odprava prekarnega dela, zagotovitev novega stebra socialne države, ki bo poskrbel za ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo ter uveljavitev paritete v vseh sferah, kjer se odloča o družbeno relevantnih vprašanjih – v politiki, ekonomiji, kulturi, znanosti, sodstvu, medijih.

Zastopanost spolov na vseh ravneh odločanja 50-50

Enakost spolov pri odločanju je na zastavi naše stranke od 1990. Ženski forum je zgradil koalicijo, ki je dosegla družbeni konsenz o kvotah v ustavi in zakonih (2002-2006). Zakonska oblika tega konsenza se je izkazala za pomanjkljivo tako na ravni DZ kot na ravni evropskih volitev, kjer odstotek izvoljenih žensk niha in je v Državnem zboru na zadnjih volitvah padel na 24%. Potreben je korak naprej: uzakonitev paritete spolov pri zasedanju vseh mest družbenega dočanja na vseh ravneh. Za začetek v naši stranki.

Boj proti prekarnosti in delovna mesta

Širjenje prekarnih zaposlitev ni naravna katastrofa ampak posledica deregulacije globalnega in domačega kapitala in s tem povezana deregulacija dela. Ustavi jo lahko organiziranje prekarcev in solidarnost tistih, ki za zdaj še niso prekarci. Dolžnost SD je, da pomagajo vzpostaviti to organiziranost in da vzpodbujajo ostale zapolesne k solidarnosti. Prekariata se ne brzda, ampak ga je treba odpraviti.

Dolgotrajna oskrba

Ženski forum SD je vprašanje dolgotrajne oskrbe pripeljal med strankine prioritete in v koalicijsko pogodbo, ker je prvi razumel, da je to postalo ključno vprašanje dejanske enakopravnosti spolov in solidarnosti med generacijami. Problem je vsak dan večji, rešitve so drage, mogoče jih bo uresničiti samo, če se o tem doseže najširše družbeno soglasje. SD je edina stranka v Sloveniji, ki je sposobna delati na takem soglasju. Čas je, da svoje aktivnosti pospeši.

Prostitucija

Prostitucija ni najstarejša obrt, ampak najstarejša oblika zlorabe žensk. Legalizacija prostitucije državo spremeni v zvodnika, zvodnika v podjetnika, prostitut ali prostitutka pa ostane, kar je zdaj: izkoriščana žrtev. Ni je treba uzokoniti, še manj v njej iskati vir za socialne potrebe, ampak organizirati možnosti, da se iz nje umaknejo tisiti, ki so zdaj vanjo ujeti, kaznovati pa kliente, zvodnike in vse, ki služijo na račun prostituiranja drugega človeka.

Da je da

SD mora v družbi delovati kot nosilka boja zoper vsako nasilje, posebno nad ženskami in šibkejšimi. Za spremembo inkriminacije posilstva po modelu DA je DA je treba organizirati široko sinergično javno kampanjo, ker je zakoreninjeno prepričanje, da feministke (spet) pretiravajo, podobno kot so trdili, ko smo se borile za boljšo uzakonitev preganjanja spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.

Zdravstvo

Ženski forum SD je ves čas zagovorjal odpravo dopolnilnega zavarovanja in njegovo spremembo v prispevek, ki ga plačujejo vsi, ki imajo dohodke, po svojih zmožnosth (Kebrova lestvica).

Univerzalni temeljni dohodek

Da, kot dopolnilo državi blagostanja, v nobenem primeru kot njeno nadomestilo.

Stanovanjska politika

Ženski forum zagovarja ustvarjanje javnega fonda najemnih stanovanj (po vzoru Dunaja)  in reševanje stanovanjske problematike preko stanovanjskih zadrug (po vzoru Danske).

Reforma demokracije

Obnova možnosti za javno uporabo razuma – javna RTV, organiziranje javnih razprav o druženih vprašanjih z udeležbo strokovnjakov in zainteresiranih javnosti. Volini sistem:  uzakonitev paritete ne glede na tip reforme, ki bo sprejet; preferiramo odpravo okrajev, absolutni preferenčni glas in zadrgo ter vsaka druga lista  žensko na čelu. Prevzeti pobudo za prenovo demokratičnega odločanja v mestih (podpora našim županjam in županom)– participativni proračun – obnova zborov občanov in občank na temo proračuna.