VSAK DAN JE 8. MAREC

Krivice in neenakosti so še vedno med nami. Doma in v svetu. Ni pravične družbe brez enakosti družbenega položaja moških in žensk. V družini, na delu, v skupnosti. Pravica je za vse ali pa je ni.

Zato naj bo vsak dan 8. marec.

Ker si vsak dan prizadevamo za enakost, za svobodo, za solidarnost. Vsak dan smo proti lažem, nasilju in vojni. Vsak dan živimo svoje vrednote.

Socialdemokratsko gibanje je z drugimi naprednimi silami izborilo volilno pravico žensk, svobodno odločanje o rojstvu otrok in izboljšanje položaja in možnosti žensk.
A tudi danes ostajajo razlike.

Indeks dejanske neenakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov kaže, da je povprečni skupni zaostanek žensk v EU 43-odstoten v primerjavi z moškimi na šestih ključnih področjih (delo, moč, denar, znanje, čas in zdravje). Čeprav je Slovenija med boljšimi v Evropski uniji, ima tudi pri nas s 33-odstotnim zaostankom ženska za eno tretjino slabše možnosti kot moški. V Sloveniji imamo 8-odstotno plačno vrzel med spoloma, pri pokojninah pa kar 27-odstotno.

Čeprav smo med boljšimi, ta razkorak ostaja problem. Kaže namreč celoto življenjskih, socialnih in ekonomskih razlogov, ki v celotnem življenjskem obdobju dokazuje nepreseženo neenakost med spoloma.

PONOSNE ŽENSKE

Ženski forum

Ženski forum Socialnih demokratov je prva organizirana ženska politična organizacija v demokratični Sloveniji. V svoji 30-letni zgodovini je Ženski forum kot prepoznavni del napredne ženske koalicije dosegel vrsto zmag za izboljšanje položaja in možnosti žensk. Tudi zato je Slovenija med državami z najvišjo stopnjo dejanske enakosti med spoloma.

Naše zmage

Številni dosežki Ženskega foruma Socialnih demokratov so posledica dejstva, da smo ženske vedno znale oblikovati zavezništva in graditi koalicije. Zato nobeden od naših uspehov ni samo naš, ampak je plod organizirane in povezane ženske akcije v vrsti političnih strank, še posebej pa v civilni družbi, v stroki in s podporo žensk v najširši javnosti.

Naši izzivi

Tako, kot je bila izbojevana volilna pravica žensk, pravica do izobrazbe, izbire poklica, pravica do svobodne izbire partnerja, do svobodnega in samostojnega odločanja o življenjskih opredelitvah in odločitvah, tako bo treba izbojevati tudi druge pravice, ki jih razumemo kot integralen in neločljiv okvir univerzalnih človekovih pravic.

#aktualno

S sprejemom ustave pred 30. leti postavili tudi mejnik svobodnega odločanja in pravice do splava

Pred 30. leti je bila sprejeta Ustava Republike Slovenije. Mineva pa tudi 30 let od protestov, ki so bili namenjeni podpori zapisa 55. člena – pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Vsak dan naj bo opomin, da nobena pravica ni samoumevna in da se je potrebno vsak dan boriti ne le za krepitev človekovih pravic temveč, žal, tudi za njihovo ohranitev. 
23 decembra, 2021/by Eva Zorko

Soglasna podpora modelu #samojapomenija na odboru Državnega zbora

V Državnem zboru je potekala seja Odbora za pravosodje, na kateri so obravnavali spremembe in dopolnitve kazenskega zakonika glede redefinicije posilstva ter spolnega nasilja po modelu #samoJApomeniJA, da bo kot kaznivo dejanje opredeljeno vsako spolno ravnanje brez nedvomnega soglasja obeh partnerjev.
5 maja, 2021/by mf

Medgeneracijski posvet za blaginjo in dostojanstvo v starosti

Po podatkih Evropske komisije (EK) se bo število starejših v EU povečalo. Danes je 20 % prebivalcev starejših od 65 let, do leta 2070 pa naj bi se ta delež povečal na 30 %. Hkrati naj bi se delež ljudi, starejših od 80 let, po pričakovanjih več kot podvojil in do leta 2070 dosegel 13 %. Število ljudi, ki bodo morda potrebovali dolgotrajno oskrbo, se bo skladno s tem predvidoma povečalo z 19,5 milijona, kolikor jih je bilo leta 2016, na 23,6 milijona leta 2030 in 30,5 milijona leta 2050 (EU-27).
15 aprila, 2021/by mf

Menstrualni higienski pripomočni na pobudo SD z nižjim DDV

Ministrstvo za finance je sprejelo pobudo Ženskega foruma SD, Mladega foruma SD in poslanke mag. Bojane Muršič in znižalo davek na dodano vrednost za menstrualne higienske pripomočke.
14 aprila, 2021/by mf

Andreja Katič nova predsednica Ženskega foruma

Z novim vodstvom želi Ženski forum SD okrepiti svoj položaj prvega glasu žensk v Sloveniji in nadaljevati z izgradnjo naprednih koalicij za izboljšanje položaja žensk v družbi.
24 marca, 2021/by mf

Ženski forum skupaj z Mladim forumom SD za znižanje davka za menstrualne higienske pripomočke

Mladi forum in Ženski forum SD teden dni po 8. marcu nadaljujeta z ozaveščanjem o pomenu enakih možnosti za ustrezno higieno v času menstruacije ter s prizadevanji v družbi odkrito spregovoriti o menstruaciji.
15 marca, 2021/by mf