VSAK DAN JE 8. MAREC

Krivice in neenakosti so še vedno med nami. Doma in v svetu. Ni pravične družbe brez enakosti družbenega položaja moških in žensk. V družini, na delu, v skupnosti. Pravica je za vse ali pa je ni.

Zato naj bo vsak dan 8. marec.

Ker si vsak dan prizadevamo za enakost, za svobodo, za solidarnost. Vsak dan smo proti lažem, nasilju in vojni. Vsak dan živimo svoje vrednote.

Socialdemokratsko gibanje je z drugimi naprednimi silami izborilo volilno pravico žensk, svobodno odločanje o rojstvu otrok in izboljšanje položaja in možnosti žensk.
A tudi danes ostajajo razlike.

Indeks dejanske neenakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov kaže, da je povprečni skupni zaostanek žensk v EU 43-odstoten v primerjavi z moškimi na šestih ključnih področjih (delo, moč, denar, znanje, čas in zdravje). Čeprav je Slovenija med boljšimi v Evropski uniji, ima tudi pri nas s 33-odstotnim zaostankom ženska za eno tretjino slabše možnosti kot moški. V Sloveniji imamo 8-odstotno plačno vrzel med spoloma, pri pokojninah pa kar 27-odstotno.

Čeprav smo med boljšimi, ta razkorak ostaja problem. Kaže namreč celoto življenjskih, socialnih in ekonomskih razlogov, ki v celotnem življenjskem obdobju dokazuje nepreseženo neenakost med spoloma.

PONOSNE ŽENSKE

Ženski forum

Ženski forum Socialnih demokratov je prva organizirana ženska politična organizacija v demokratični Sloveniji. V svoji 30-letni zgodovini je Ženski forum kot prepoznavni del napredne ženske koalicije dosegel vrsto zmag za izboljšanje položaja in možnosti žensk. Tudi zato je Slovenija med državami z najvišjo stopnjo dejanske enakosti med spoloma.

Naše zmage

Številni dosežki Ženskega foruma Socialnih demokratov so posledica dejstva, da smo ženske vedno znale oblikovati zavezništva in graditi koalicije. Zato nobeden od naših uspehov ni samo naš, ampak je plod organizirane in povezane ženske akcije v vrsti političnih strank, še posebej pa v civilni družbi, v stroki in s podporo žensk v najširši javnosti.

Naši izzivi

Tako, kot je bila izbojevana volilna pravica žensk, pravica do izobrazbe, izbire poklica, pravica do svobodne izbire partnerja, do svobodnega in samostojnega odločanja o življenjskih opredelitvah in odločitvah, tako bo treba izbojevati tudi druge pravice, ki jih razumemo kot integralen in neločljiv okvir univerzalnih človekovih pravic.

#ženskiforum

Ženski forum je žensko politično gibanje, ustanovljeno kot interesno združenje Socialnih demokratov. Smo članica ženske skupine Stranke evropskih socialistov PES Women.

Ženski forum SD

Levstikova 15
SI 1000 Ljubljana